Dostępne kursy

      Omówione tu zostanie wprowadzenie do poligrafii, podstawowe pojęcia z zakresu przygotowalni poligraficznej, techniki drukowania oraz procesy introligatorskie i wykończeniowe.

Przedmiot składa się z dwóch działów, a mianowicie "Planowanie kontroli produkcji w poligrafii i kontrola materiałów, półproduktów i produktów poligraficznych" oraz "Kontrola jakości w procesach poligraficznych".

Przedmiot składa się z dwóch działów, a mianowicie "Planowanie kontroli produkcji w poligrafii i kontrola materiałów, półproduktów i produktów poligraficznych" oraz "Kontrola jakości w procesach poligraficznych".

Przedmiot składa się z dwóch działów, a mianowicie "Planowanie kontroli produkcji w poligrafii i kontrola materiałów, półproduktów i produktów poligraficznych" oraz "Kontrola jakości w procesach poligraficznych".

Kurs prezentuje treści  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Omawia i przybliża zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy: uwarunkowania prawne, zagrożenia zawodowe, przepisy przeciwpożarowe, zasady ergonomii, udzielanie pierwszej pomocy.

      Omówione tu zostanie wprowadzenie do poligrafii, podstawowe pojęcia z zakresu przygotowalni poligraficznej, techniki drukowania oraz procesy introligatorskie i wykończeniowe.

      Zagadnienie zostanie przedstawione w podziale na dwa działy: Projektowanie obiektów grafiki wektorowej oraz Projektowanie obiektów grafiki bitmapowej.

Kurs wprowadzający do pracy z grafiką rastrową (zdjęciami).

Przedmiot składa się z dwóch działów, a mianowicie "Planowanie kontroli produkcji w poligrafii i kontrola materiałów, półproduktów i produktów poligraficznych" oraz "Kontrola jakości w procesach poligraficznych".

Przedmiot składa się z dwóch działów, a mianowicie "Planowanie kontroli produkcji w poligrafii i kontrola materiałów, półproduktów i produktów poligraficznych" oraz "Kontrola jakości w procesach poligraficznych".

Zagadnienie projektowania graficznego podzielone jest na dwa działy, a mianowicie praca z obiektami grafiki wektorowej oraz praca na grafice bitmapowej.

Na podbudowie ośmioklasowej szkoły podstawowej.

      Zgodnie z podstawą programową przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2018 r., poz. 467).

Na podbudowie gimnazjum.

      Zgodnie z podstawą programową do informatyki w zakresie podstawowym dla IV etapu edukacyjnego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.