Symbol zawodu 311104 - Technik Geodeta

Na przedmiocie wykonywane jest cyfrowe opracowanie danych zarejestrowanych podczas pomiarów terenowych. Opracowanie wykonywane jest w oprogramowaniu Geo-Info Delta. Wybór oprogramowania podyktowany jest faktem, iż wszystkie okoliczne ODGiK działają na systemie Geo-Info.